Kraštotyra

Grybėnų kaimo biblioteka

Grybėnų kaimo biblioteka įkurta 1952 metais. Kambarį bibliotekai nuomojo Juozas Abaravičius. Tai buvo ankštas kambariukas su vienu langu.

Vlada Jakutytė

Vlada Jakutytė

Pirmoji bibliotekos vedėja buvo Vlada Jakutytė.

Per paskesnius devynis metus bibliotekos darbuotojai dažnai keitėsi. 1954-1961 m. dirbo Jonas Šukelis, Irena Jelinskaitė, Jonas Cicėnas, Birutė Kondratavičiūtė, Irena Koženkovienė, Stasė Šimkūnaitė.

1959 metais kolūkis ,,Kelias į komunizmą“ pastatė pastatą, kuriame įsikūrė kolūkio kontora, apylinkės taryba ir biblioteka.

Stasė Morkūnaitė

Stasė Morkūnaitė

Nuo 1961-1974 m. bibliotekos vedėja dirbo Stasė Morkūnaitė.

Gražiame pastate neilgai teko dirbti, nes 1961 metų vasarą pastatas sudegė. Keturis mėnesius biblioteka nedirbo. Buvo renkamos knygos iš skaitytojų. Daug knygų gauta iš kitų bibliotekų. Patalpos bibliotekai vėl išnuomotos pas Juozą Abaravičių.

Juozo Abaravičiaus namas

Juozo Abaravičiaus namas, kuriame buvo įsikūrusi biblioteka

Grybėnų bibliotekos patalpos
Grybėnų bibliotekos patalpos

1966 metais biblioteka persikėlė į naujas patalpas, kuriose yra ir dabar.

Grybėnų bibliotekos patalpos

Bronė Gedžiūnienė

Ona Cicėnienė

Ona Cicėnienė

1974–1978 m. bibliotekai vadovavo Bronė Gedžiūnienė

1978–2000 m. bibliotekos vedėja dirbo Ona Cicėnienė

2000–2001 m. bibliotekos vedėja dirbo Audronė Steniulienė

Nuo 2001 m. bibliotekoje dirba Dalia Koršul

Grybėnų biblioteka

Biblioteka šiais laikais yra ne tik knygų išdavimo punktas. Čia vyksta įvairūs susitikimai, knygų pristatymai, edukacijos.

2011 metais , pasinaudojus projektu ,,Bibliotekos pažangai“, biblioteka gavo 3 naujus kompiuterius ir daugiafunkcinį aparatą. Gyventojams teikiamos dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugos.