Žvilgsnis į praėjusius 2020

Kaip gyvenome 2020-aisiais
Penktieji mūsų bendruomenės gyvavimo metai prabėgo tyliai ir ramiai. Negalėdami trankiai švęsti,
dirbome kitus darbus, ne mažiau svarbius ir reikalingus.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad kaime turime geradarių, darbščių ir iniciatyvių žmonių. Gražiai ir
tyliai pagerbėme šiais metais gimusius net 4 bendruomenės jubiliatus. Jauniausia – Irena Šalnienė
šventė 50-ąjį, Taisa Ribokienė – 70-ąjį, o Valerija Makaveckienė ir Zenonas Matačiūnas minėjo
60-ąjį gimtadienį.
Dalyvavome Palūšėje žiemos šventėje ,,Trauk stintelę 2020“. Dysnų ežero undinė, valtis su tinklais,
mezgėjų darbai, medžio drožiniai ir verdamo troškinio kvapas priviliojo ne vieną žiūrovą. Tai
Valerijos ir Evaldo Makaveckų, Teresės ir Juozo Kaubrių, Vytauto Gudėno, Danutės ir Leono
Janušauskų, Jolitos Rimkovienės, Elvyros ir Zenono Matačiūnų, Teresės Poškienės bendro darbo
rezultatas.
Vasarą neatpažįstamai pakito Grybėnų kapinaitėse esanti senoji koplyčia. Restauruotas fasadas,
atnaujinti ir šviesiai nudažyti langai, pakeistas stogas, atlikta vidaus apdaila ir kt. darbai.
Šių darbų iniciatorius – Juozas Kaubrys – aktyvus bendruomenės narys, tylus žemaitis. Tai jis įleido
šaknis Aukštaitijos žemėje ir ramiai daro gražius darbus. Suremontuoti koplytėlę padėjo darbštūs
bendruomenės vyrai: Julius Šalna, Leonas ir Darius Janušauskai. Remonto darbus parėmė kaimo
žmonės.
Šiais metais bendruomenė įgyvendino du projektus. Projekto ,,Atrask Grybėnų kraštą“ veiklos – tai
du įrengti stendai: kaimo apylinkių informacinis stendas su žemėlapiu, nuotraukomis bei
nuorodomis ir Kazlupiškės piliakalnio stendas. Nuo šiol stendų informacija visiems primins tai, kas
įrašyta šio krašto istorijoje, o kiekvienas užsukęs į Grybėnus galės lengvai surasti šio krašto
lankytinas vietas ir jas pažinti. Dėkojame už pagalbą Kazitiškio seniūnijos vyrams, pagaminusiems
ir pastačiusiems stendus.
Dalyvavome projekto „Prisijungusi Lietuva“ projektų konkurse ir jį laimėję sukūrėme internetinę
bendruomenės svetainę www.grybenai.lt. Joje skelbiama informacija apie lankytinas krašto vietas,
bendruomenės veiklas ir kitus kraštiečių darbus. Pristatomos ir bibliotekos veiklos, naujos knygos,
renginiai.
Svetainėje ir įrengtuose stenduose pateikiamų meniškų nuotraukų iš Grybėnų apylinkių autorius ‒
Dovydas Cicėnas. Dėkojame Dovydui už pagalbą ir subtiliai įamžintus apylinkių vaizdus, gimtojo
krašto populiarinimą.
Visiems dėkojame už bendrystę, pagalbą ir supratimą. Kiekvienas atliktas darbas gražina ir garsina
gimtuosius Grybėnus. O sėkmė lydi tik tada, kai esame būryje, kartu, kai dirbame išvien ranka
rankon.
Linkime, kad 2021-ieji būtų kupini sveikatos, vilties ir susitelkimo. Lai tai būna graži pradžia naujų
jausmų, naujo gyvenimo, naujų idėjų ir iššūkių. Laimingų Naujųjų metų Jums ir Jūsų artimiesiems!